چشم اندازی بر کوهها

اطلاعاتی در باره کوه ها و کوهنوردان

بلند ترین قله جهان کجاست ؟

 

بلند ترین قله جهان کجاست ؟

همه ما به خوبي مي دانيم كوه اورست با ارتفاع 8850 متر از سطح دريا، بلندترين كوه جهان به شمار مي آيد. اما چيزي كه ما به آن واقف نيستيم در مورد ديگر جنبه هاي انتخاب بلندترين كوه دنياست و اينكه اغلب نمي دانيم كره زمين كاملا كروي نيست! در واقع زمين در بخش پائيني خط استوا كمي برآمده تر از قطبين خود است.

بدين شكل مردمي كه در كشورهاي اكوادور، كنيا، تانزانيا و اندونزي هستند در ارتفاعي بالاتر از مردم ساير نقاط كره زمين زندگي مي كنند و شايد بتوان گفت به جو زمين نزديكترند، البته اين ميزان تنها حدود 21 كيلومتر بالاتر از افرادي است كه در قطبين زندگي مي كنند.

 

اجازه بديد به چند قله در كشور اكوادور صعود كنيم

حال مي خواهيم به نكته اي جالبتر اشاره نمائيم، فرض كنيد به قله كوهي در جنوب خط استوا صعود مي كنيد، در اين بخش از كره خاكي چند قله مشهور قرار دارند: كوه كنيا در كشور كنيا، كليمانجارو در تانزانيا و البته يك رشته كوه نسبتا ناشناخته براي ما بنام آند. اگر شما به قله يكي از اين كوهها صعود كنيد نسبت به زماني كه به اورست صعود مي كنيد در مكاني نزديكتر به جو قرار مي گيريد.

ژوزف سين، مساح و مهندس زمين شناس، در كتاب خود تحت عنوان "مرگ از روزنه تاريك و معماهاي ديگر كيهان" در اين مورد به مطالب جالبي اشاره نموده:

وقتي تمامي حسابها به بن بست مي رسد، سين مي گويد:" فكر مي كنم ديگر مي دانيم نزديكترين نقطه كره زمين به جو و فضا كجاست".

كدام كوه؟

آنجا قله "چمبورازو" است، بلندترين كوه كشور اكوادور.

كوه چمبورازو بلندترين قله اكوادور در رشته كوه آند واقع شده و 6280 متر ارتفاع دارد، اين كوه بر بلنداي رفيعترين برآمدگي زمين قرار گرفته. اين در حالي است كه قله اورست برغم آنكه 8850 متر ارتفاع دارد بدليل قرار گيري در نقطه اي از زمين كه در سطحي فرورفته قرار دارد نسبت به چمبورازو در ارتفاعي پائين تر نسبت به جو زمين قرار گرفته.

موافق با نظر آقاي سين، چمبورازو حدودا 2400 متر از اورست به فضا و ماوراء نزديكتر است. گرچه اگر ارتفاع را بر اساس فاصله از سطح دريا بسنجيم اورست بلندترين قله جهان به شمار مي آيد.

در تعريفي ديگر مي توان گفت چمبورازو نزديكترين قله جهان به ماه مي باشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۵ بهمن۱۳۸۶ساعت 2:29  توسط سیامک  |